Jump to content

DevOps Automation and IT Management Software

Develop

Application Lifecycle Management »
Serena automatiserar applikationsutvecklingen från början till slut genom att hjälpa företag på flera olika sätt. Vi hjälper er att fånga upp alla krav från uppdragsgivarna, att enkelt hantera ändrade krav och konfigurationsönskemål och att distribuera nya versioner med stor säkerhet. Serena har hjälpt tusentals företag till dramatiska förbättringar i applikationsutvecklingen genom större transparens, kortare väg till marknaden, nöjdare intressenter och sänkta kostnader.

Release

Application Release Management »
Serena Release Manager hjälper företag att planera, styra och automatisera distributionen av godkända och validerade applikationsändringar till testmiljöer, produktionsförberedande miljöer och produktionsmiljöer. Med Serena Release Manager kan du automatisera versionshanteringen, säkra vägen till produktionen, distribuera programvara med säkerhet och integritet och vara beredd på revideringar – samtidigt som du förbättrar produktionsmöjligheterna.

Service

IT Service Management »
Serena Service Manager är ett revolutionerande, processbaserat perspektiv på IT Service Management (ITSM). Serena hjälper IT organisationer att minska den totala ägandekostnaden på flera olika sätt. Vi anpassar processerna efter hur tjänsterna levereras, vi skär ned på problemlösningstiden med en total transparens i samtliga integrerade processer, vi gör användarna nöjdare och vi ökar kundmottagarnas produktivitet med ett centralt IT-servicecenter.